Bậc thầy giao dịch ngoại hối

Hoa Kỳ
Bộ chọn chung
Chỉ đối sánh chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung

Online Brokers and Trading Platforms 2022

Bộ điều chỉnh
CFTC, NFA, IIROC, FCA, MAS, ASIC, FFAJ, BVI
Min. Tiền gửi
$0
Min. Buôn bán
$0
Bộ điều chỉnh
FCA, CySEC, ASIC.
Min. Tiền gửi
£300
Min. Buôn bán
Thay đổi theo nội dung
Bộ điều chỉnh
NFA, CFTC, FCA, FSA, IIROC và CIMA
Min. Tiền gửi
$100
Min. Buôn bán
$1
Bộ điều chỉnh
GIÂY
Min. Tiền gửi
$0
Min. Buôn bán
$10
Bộ điều chỉnh
CBoI
Min. Tiền gửi
0 $/€/£
Min. Buôn bán
0,0001 XBT
Bộ điều chỉnh
GIÂY
Min. Tiền gửi
$0
Min. Buôn bán
$10
Bộ điều chỉnh
SEC & FINRA
Min. Tiền gửi
$0
Min. Buôn bán
0,01 lô
Bộ điều chỉnh
GIÂY
Min. Tiền gửi
$0
Min. Buôn bán
$10
Bộ điều chỉnh
SEC & FINRA
Min. Tiền gửi
$0
Min. Buôn bán
0,01 lô
Bộ điều chỉnh
GIÂY
Min. Tiền gửi
$500
Min. Buôn bán
$10
Bộ điều chỉnh
SEC & FINRA
Min. Tiền gửi
$0
Min. Buôn bán
0,01 lô
Bộ điều chỉnh
FSC (Bulgaria)
Min. Tiền gửi
$100
Min. Buôn bán
0,01 lô
Bộ điều chỉnh
CySec
Min. Tiền gửi
$10
Min. Buôn bán
$1
Bộ điều chỉnh
FinaCom
Min. Tiền gửi
€/$10
Min. Buôn bán
€/$1
Bộ điều chỉnh
FinaCom
Min. Tiền gửi
€/$10
Min. Buôn bán
€/$1
Bộ điều chỉnh
Không
Min. Tiền gửi
$10
Min. Buôn bán
$1
Bộ điều chỉnh
SEC & FINRA
Min. Tiền gửi
$0
Min. Buôn bán
0,01 lô
Bộ điều chỉnh
CBoI
Min. Tiền gửi
0 $/€/£
Min. Buôn bán
0,0001 XBT
Bộ điều chỉnh
Không
Min. Tiền gửi
$10
Min. Buôn bán
$1
Bộ điều chỉnh
Malta (MFSA), Labuan (LFSA), Vanuatu (VFSC), Quần đảo Virgin thuộc Anh (BFSC)
Min. Tiền gửi
€/£/$5
Min. Buôn bán
0,01 Lots
viTiếng Việt