Klagar till reglerade mäklare

Klagar till reglerade mäklare

bit-mynt

Klagar mot reglerad mäklare är mycket enkelt jämfört med icke-reglerade eller olicensierade mäklare på grund av deras tillståndsstatus. Du kanske inte hittar en ansvarig myndighet att klaga på någon licensierad eller icke-reglerad mäklare. Ändå, om du gör valutaföretag på någon reglerad valutamäklare, är de skyldiga att tillhandahålla tjänster enligt reglerna av respektive myndighet som också sparar näringsidkare intressera.

Om du vill lämna in ett klagomål mot någon reglerad eller licensierad mäklare finns det procedurer för att göra det. Auktoriserade mäklare regleras eller licensieras av respektive tillsynsmyndighet eller licensleverantör som kontrollerar deras aktiviteter, och de behandlar samt löser klagomål mot dessa mäklare.

Alla valutamäklare kontrolleras av myndigheten för att skydda handlarnas intressen. Så när du väljer en mäklare, kontrollera sedan om mäklaren är reglerad eller licensierad av någon regulator eller auktoriserad licensleverantör.

Se till att mäklaren är auktoriserad av tillsynsmyndigheten som de borde vara eftersom de måste regleras av tillsynsmyndigheten baserat på mäklarföretagets plats. Här är några exempel på olika regulatorer baserat på olika platser.

§ ASIC - Australian Securities and Investments Commission

§ FCA - Financial Conduct Authority (UK)

§ CySEC - Cyprus Securities and Exchange Commission

§ Schweiz - schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden (FINMA)

§ Ryssland - Federal Commission of Securities Market of Russia (FFMS)

§ Sydafrika - Financial Services Board (FSB)

§ USA - US Securities and Exchange Commission (SEC)

Att veta namnet på dessa tillsynsmyndigheter är viktigt eftersom du behöver dem när du försöker lämna in klagomål mot någon licensierad eller reglerad valutamäklare. Auktorisering är avgörande eftersom de kommer att hantera ditt klagomål. De kommer att avgöra om mäklaren är felaktig eller inte. Vi har en fullständig lösning på frågan om "Hur lämnar jag in klagomål mot reglerad valutamäklare?" här.

Riktlinjer

Hur lämnar jag in klagomål mot reglerad Forex-mäklare?

Att påverkas av någon felaktig aktivitet hos din mäklare är mycket vanligt idag. På grund av ökningen av människors intresse för valutahandel gör vissa mäklare medvetet dessa med sina kunder. Deras mål är att göra en obehörig transaktion från de handlare som ännu inte har mycket kunskap. Ibland blir människor medvetna och

Read more>Read more
sv_SESwedish