FX Trading Master

Förenta staterna
Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titeln
Sök i innehåll
Bästa tekniska indikatorer för Swing Trading

Bästa tekniska indikatorer för Swing Trading [Nybörjarhandbok]

Utan att förstå de bästa tekniska indikatorerna för swinghandel kommer du inte att kunna bli en professionell näringsidkare som lever på den. Så våra experter har kommit med de mest lovande indikatorerna för att hjälpa dig att bli en expert svänghandlare.

Som nybörjare behöver du omfattande analysförmåga för swinghandel. Det finns flera mycket exakta svingtekniska handelsindikatorer tillgängliga på marknaden. Som gunghandlare vill du veta de bästa att använda.

Det finns ingen hård och snabb regel för att bestämma de bästa på marknaden. En teknisk indikator för svinghandel är dock avgörande för implementera swing trading strategier i valutahandel, kryptovaluta eller råvaruhandel.

Att hitta de bästa tekniska indikatorerna för swing trading är avgörande. Här är en komplett nybörjarguide för dig.

En förklaring av teknisk analysindikator

Indikatorer för teknisk analys för swinghandel kan verka svårt att förstå som nybörjare i handelsbranschen. Det skulle dock hjälpa om du hade tekniska indikatorer för att analysera de numeriska trenderna på handelsmarknaden.

Handelsindikatorernas primära funktion är att hjälpa dig att räkna ut hur priserna på tillgångarna rör sig. Du kan analysera korta och långsiktiga prisutvecklingar.

Handelsindikatorer för swing trading kryptovaluta anger hur kryptomarknadstrenden skulle se ut inom kort. Därför kan du betrakta indikatorerna som miniräknare. De beräknar de numeriska händelserna och signalerar framtida händelser.

Bortsett från kryptovalutakan indikatorerna användas på andra online-handelsmarknader. De är till exempel mycket kända bland swinghandlare. De kan mäta prisrörelser, fart, volym och andra signaler från handelsmarknaden för att implementera swing tradingstrategier.

Varför använda tekniska indikatorer för Swing Trading?

Den grundläggande faktorn på valutamarknaden är valutornas prisförändringar. Som gunghandlare måste du vara skicklig med att förstå de trender där priserna förändras. Det är där tekniska indikatorer krävs.

Tekniska indikatorer gör det möjligt för handlare att ta reda på framtida prisrörelser från den tidigare analysen. Detta är avgörande för att placera dina tillgångar på handelsmarknaden.

Dessutom måste du veta hur länge du ska hålla dina tillgångar och när du ska sälja dem bort. Återigen låter tekniska indikatorer dig bestämma efter analys av marknadstrenderna.

Nu när du vet hur viktiga tekniska indikatorer är måste du känna till de bästa tekniska indikatorerna som finns tillgängliga. I nästa avsnitt kommer vi att titta på de fem bästa tekniska händerna för swing trading.

Bästa tekniska indikatorer för Swing Trading

De 5 bästa tekniska indikatorerna för Swing Trading

Som nybörjare inom handelsbranschen behöver du de bästa tekniska indikatorerna för svinghandel. Detta kan säkerställa att du får de högsta vinsterna av vår investering.

De flesta nybörjare handlar emellertid att följa vad världen vill att de ska göra. Som ett resultat hamnar nybörjare i svinghandlare med att få tag på någon indikator de hittar framför sig.

Istället för att göra det bör du överväga informationen du söker från indikatorn. Detta kan hjälpa dig att använda de bästa händerna som finns tillgängliga för swinghandel.

Här är de 5 bästa tekniska indikatorerna för swing trading.

1. 50-dagars och 200-dagars EMA

Ema-indikatorn för swing trading är en del av indikatorn för rörliga medelvärden. Med denna indikator kan du analysera prisrörelserna under en viss period.

50-dagars- och 200-dagars EMA är de två underavdelningarna i indikatorn Exponential Moving Averages. 50-dagars EMA mäter prisförändringarna för en tillgångs kortsiktiga intervall. Å andra sidan är 200-dagars EMA en långsiktig mätning av tillgångens prisförändringar.

EMA använder exponentiella skalor för att bestämma möjligheter att köpa och sälja tillgångar. Således ger det en utmärkt signal för näringsidkarna att köpa eller sälja sina tillgångar.

Den funktionella aspekten av indikatorn baseras på prisvolatiliteten. Därför kan du förstå en flerdimensionell rörelse av tillgångspriser snarare än att fokusera på endimensionella förändringar. 

2. Genomsnittlig reversionsindikator med Bollinger-band

Tanken med Bollinger Bands är att ta reda på priserna på diagrammet. Köp och försäljning av tillgångar kan resa till oväntade nivåer över och under den centrala punkten. Bollinger Bands är en teknisk indikator som används för att bestämma hur långt ändringarna kan ske.

Du kan bestämma två zoner med denna indikator. Den första är den överköpta nivån. Detta är en indikation på den högsta nivån som priset kan nå. Den andra är de översålda nivåerna. Denna nivå är en indikation på hur låga eller lägsta priserna kan falla till.

Prisets mittpunkt eller linje betraktas som punkten för rörliga medelvärden. Det här är det vi just fick veta om från föregående punkt. Kostnaderna för en tillgång går vanligtvis mellan den högsta och lägsta toppen, vilket är antingen över eller lägre för rörliga medelvärden.

En av de mycket populära swing tradingstrategierna är Support and Resistance Strategy. Det är precis vad Bollinger Bands ger handlare med. Den högsta eller överköpta nivån är "Motstånd" -punkten, och den lägsta eller översålda nivån är "Support" -punkten. Med detta kan handlare förstå när de ska köpa tillgångar och när de ska sälja tillgångarna.

Bästa tekniska indikatorer för Swing Trading

3. Indikator för relativ styrka genom stokastik

Stochastics-indikatorn gör det möjligt för en svinghandlare att förstå marknadsrörelsen genom köp och försäljning. Det är en relativ styrkaindikator (RSI) som fokuserar på pris upp och ner cykler över en begränsad tidsram.

Du kan kvantifiera dina vinster och förluster under en fast tidsram genom RSI. Det finns en skala från 0 till 100. Detta hjälper handlare att förstå tillgångens värde. Till exempel innebär en tillgång med RSI-indikatorn 70 att den är överköpt. När tillgången har en RSI på lägre än 40 anses den vara översåld.

Du kan bestämma de hausseartade och baisseartade trenderna genom RSI. Till exempel betyder en kryptovaluta med under 50 RSI att den är baiss, medan mer än 50 RSI indikerar hausse.

Med Stochastic Oscillator kan du bestämma skillnaden i prisklass. Det är en grafisk metod för att utforska prisförändringarna under en fast period.

4. Momentum Indicator via MACD

Om du vill förstå de snabba prisförändringarna måste du använda indikatorn Moving Average Convergence Divergence (MACD). Detta är en av de klassiska tekniska makroindikatorerna för swinghandel som avgör takten i prisförändringsrörelsen. Det anses vara en av de bästa tekniska indikatorerna.

Den tekniska indikatorn tar hänsyn till konvergens och divergens mellan två glidande medelvärden tillsammans. Som ett resultat kan näringsidkare bestämma riktning, rörelse och varaktighet för varje prisförändringstrend.

MACD beräknar prisförändringstrenden genom att dra av 26-dagars EMA från 12-dagars EMA. Således indikerar ett negativt värde en negativ riktning. Omvänt indikerar ett positivt värde en positiv trend.

5. Genomsnittligt riktningsindex (ADX)

De sista tekniska indikatorerna för swing trading penny stocks i vår lista är det genomsnittliga riktningsindexet (ADX). Om du vill bestämma prisrörelsens kvalitet använder du ADX för att analysera trenderna.

Med andra ord bestämmer ADX styrkan i prisförändringstrenden. Tillgångspriserna kan antingen gå upp eller ner. Därför har ADX två indikatorer. Den ena är den negativa riktningsindikatorn (-DI), och den andra är den positiva riktningen (+ DI).

ADX är en guide för handlare att förstå logiken bakom en svinghandel. I stället för att visa en specifik riktning eller rörelse för prisförändringen bestämmer ADX hur starkt att köpa eller sälja tillgången skulle vara vid en viss tidpunkt.

ADX har också en skalaindikator från 0 till 100. Om skalan har ett värde över 25 kan du implementera dina svinghandelsstrategier. När poängen är något lägre än 25, bör handlare inte tillämpa sin strategi.

En prisförändringstrend har ingen betydelse om ADX-poängen är mellan 0 och 25. Trenden är svag när poängen är 25 till 50. En medelstark trend är 50 till 75. Slutligen är en stark trendpoäng 75 till 100.

FAQ: Bästa tekniska indikatorer för Swing Trading

Handlare ställer ofta många frågor som de är förvirrade om. Så vi har kommit fram till en lösning för dig som kommer att hjälpa dig mest. Vi har svarat på de vanligaste frågorna på olika handelsgemensamma plattformar. Kontrollera dessa svar tillsammans med frågorna så att du får ditt problem löst och gå igenom andra frågor för att utöka din kunskap om swing tradingindikatorer.

Fråga - 01: Vilka är de bästa tekniska indikatorerna för Swing Trading?

Svar: Det finns flera tekniska indikatorer tillgängliga för swinghandel. EMA, Bollinger Bands, RSI, ADX och MACD är de 5 bästa tekniska indikatorerna som är mycket populära bland swinghandlare.

Fråga - 02: Är MACD bra för Swing Trading?

Svar: MACD är en av de mest populära tekniska indikatorerna för swing trading. En av de bästa sakerna med MACD är att den kan användas av både proffs och nybörjare.    

Fråga - 03: Vad är den bästa volymindikatorn för Swing Trading?

Svar: On-Balance-Volume (OBV) -indikatorn är den bästa volymindikatorn för swinghandel. OBV används för att rita linjer och sätta trendlinjer för prisförändringar.

Fråga - 04: Fungerar teknisk analys för Swing Trading?

Svar: Teknisk analys är extremt viktig för swinghandel. Som gunghandlare måste du vara skicklig med att analysera trender för prisförändringar. Därför behöver du tekniska indikatorer för att utforska de tekniska aspekterna av trender för swinghandel.

Fråga - 05: Vad är den bästa tidsramen för Swing Trading

Svar: Du kan använda Oscillator-diagram för att identifiera trender för prisförändringar. För detta bör du fokusera på korttidsdiagram för bästa identifiering av trender. Detta kan vara dagliga, veckovisa eller till och med 60-minuters diagram.

Slutsats

De 5 bästa tekniska indikatorerna för swing trading kan vara effektiva om du kan använda dem ordentligt. Som nybörjare behöver du kanske inte allt indikatorer. Det är ditt jobb att bestämma effektiviteten för en hand och utnyttja den till fullo. Även om det finns allmänna indikatorer tillgängliga för swinghandel, bör du alltid gå efter de tekniska indikatorerna efter att ha lärt dig allmänt.

Du kan också överväga att använda en kombination av dessa indikatorer. Dessutom beror valet av indikator också på vilken typ av tillgång du tänker handla. Det finns många faktorer att tänka på. Det skulle hjälpa om du fokuserade på aspekterna för att implementera de bästa strategierna.

sv_SESvenska